News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2016
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

L216553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

L216553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 10 May 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

L42006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 10 May 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

L216553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 10 May 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

L216553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 10 May 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

V11d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 10 May 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

L216553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 10 May 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

L41a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 19 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:41

L44bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb

 
under
HT 2016 Period 1
Scheduling staff created event 19 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:41

L44bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb

 
Feedback News