Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Alfvénsalen
Wed 29 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Note: Video lecture
Fri 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Alfvénsalen
Fri 31 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: D1
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Note: Video lecture
Mon 3 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42, L43
Tue 4 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42
Tue 4 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Tue 4 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22, L44
Wed 5 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Alfvénsalen
Wed 5 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D41, D42
Thu 6 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Thu 6 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Thu 6 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L42
Fri 7 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42, L43
Fri 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Note: Video lecture
Fri 7 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D41
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Alfvénsalen
Mon 10 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42, L43
Tue 11 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42
Tue 11 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Tue 11 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22, L44
Wed 12 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Alfvénsalen
Wed 12 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D41, D42
Thu 13 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Thu 13 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Thu 13 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L42
Fri 14 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42, L43
Fri 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Alfvénsalen
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Alfvénsalen
Mon 17 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Tue 18 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42
Tue 18 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Tue 18 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: K53, L21, L22, L31, ...
Wed 19 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Alfvénsalen
Wed 19 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D41, D42
Wed 19 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V3
Thu 20 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Thu 20 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Thu 20 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L42
Fri 21 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42, L43
Fri 21 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V3
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V3
Mon 24 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42, L43
Tue 25 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42
Tue 25 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Tue 25 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22, L44
Wed 26 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V3
Wed 26 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D41, D42
Thu 27 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Thu 27 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L21, L22
Thu 27 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L31, L42, L43
Fri 28 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L41, L42, L43
Fri 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V3
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: E3
Fri 5 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V3
Fri 5 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D41
Week 43 2018 Show in My Schedule
Wed 24 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location: Q1, Q2, Q21, Q22, ...
Feedback News