News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

October 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 19 June 2018

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 1d244f3a-c130-4909-98e2-c1590f352b2e, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

Scheduling staff edited 4 September 2018

[u'AK2038H181', u'AK2030H182', u'AK2032H181', u'AK2050H181', u'AK2036H181']

Scheduling staff edited 8 October 2018

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 1d244f3a-c130-4909-98e2-c1590f352b2e, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

Scheduling staff edited 8 October 2018

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 1d244f3a-c130-4909-98e2-c1590f352b2e, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['AK20386H181', 'AK2030H182', 'AK20328H181', 'AK2050H181', 'AK20360H182', 'AK2032H181']

['TNTEM_NTEB_2EFRM_1', 'TSCRTEMM_2', 'TSCRELFM_1', 'TNEEDTNM_2', 'TNTEEINM_2', 'TTNEEMM_2', 'TTFYSCRM_2', 'TEFRM_1MEGM_MEGE_2', 'TTMVM_SUMIMTA_1', 'TJVTNTEM_12', 'TIETM_SENS_1TFYM_2', 'TTEMAM_1', 'TEINM_2', 'TTMVM_IMTA_1', 'TDTNMTMVM_MDNA_2', 'TMEGM_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TTEMAM_1', 'TTMVM_MDNA_2', 'TNTEM_NTEIETM_SENS_1', 'TTMVM_SUMA_21', 'TMEGM_MEGENTEM_NTEB_2', 'TMEGSCRM_1', 'TELFJVTM_1']

 
September 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff9c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['AK20386H181', 'AK2030H182', 'AK20328H181', 'AK2050H181', 'AK20360H182', 'AK2032H181']

['TMLEM_2', 'TTMVM_IMTSUMA_1', 'TTFYM_2', 'TTMVM_SUMA_1', 'TIETM_SENS_1', 'TEINM_2', 'TTMVM_MDNA_2', 'TTMVM_IMTA_1']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bba2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['AK20382H181', 'AK20306H1821', 'AK20328H181', 'AK20360H1812']

['TNTEM_NTEB_2', 'TMEGM_MEGENTEM_NTEA_2', 'TNTEMM_2', 'TTEMM_1', 'TTEMMEGM_21', 'TNTEM_NTEAMEGM_MEGE_2', 'TMEGNTEM_12']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760, c32316c9-4952-4ed7-afef-d3ba06365ac3, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['AK20382H181', 'AK20306H1821', 'AK20328H181', 'AK20360H1812']

['TNTEM_NTEB_2', 'TMEGM_MEGENTEM_NTEA_2', 'TNTEMM_2', 'TTEMM_1', 'TTEMMEGM_21', 'TNTEM_NTEAMEGM_MEGE_2', 'TMEGNTEM_12']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['TSCRM_21', 'TSCRM_12']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['AK20386H181', 'AK2030H182', 'AK20328H181', 'AK2050H181', 'AK20360H182', 'AK2032H181']

['TMLEM_2', 'TTMVM_IMTSUMA_1', 'TTFYM_2', 'TTMVM_SUMA_1', 'TIETM_SENS_1', 'TEINM_2', 'TTMVM_MDNA_2', 'TTMVM_IMTA_1']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['AK20386H181', 'AK2030H182', 'AK20328H181', 'AK2050H181', 'AK20360H182', 'AK2032H181']

['TMLEM_2', 'TTMVM_IMTSUMA_1', 'TTFYM_2', 'TTMVM_SUMA_1', 'TIETM_SENS_1', 'TEINM_2', 'TTMVM_MDNA_2', 'TTMVM_IMTA_1']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bba2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['AK20382H181', 'AK20306H1821', 'AK20328H181', 'AK20360H1812']

['TNTEM_NTEB_2', 'TMEGM_MEGENTEM_NTEA_2', 'TNTEMM_2', 'TTEMM_1', 'TTEMMEGM_21', 'TNTEM_NTEAMEGM_MEGE_2', 'TMEGNTEM_12']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['TSCRM_21', 'TSCRM_12']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 3 September 2018

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547

Scheduling staff edited 29 May at 14:01

['TSCRM_21', 'TSCRM_12']

 
Feedback News