News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2013
under
VT 2013
Scheduling staff created event 11 December 2012
Scheduling staff edited 17 May 2013

B22, B23, B24, D32, D33, D34, D354, D41, D42

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
under
VT 2013
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 7 May 2013

L22, L41, L42, L43, L44, L51, L52

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
April 2013
under
VT 2013
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 3 April 2013

L31, L41

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
under
VT 2013
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 3 April 2013

L41

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
March 2013
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 13 March 2013

QA2

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 13 March 2013

QV2

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
December 2012
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 18 December 2012

Q2E3

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
August 2012
under
VT 2013
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
under
VT 2013
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
Scheduling staff created event 20 August 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TIMBM1, TIPUM2C, TMBIM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TIMBM1, TIPUM2C, [u'TIPUM2C', u'TIMBM1', u'TMBIM1']

 
Feedback News