Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2013 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location V2
Wed 20 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location A2
Fri 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location Q2
Week 13 2013 Show in My Schedule
Mon 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location Q2
Tue 26 mar 10:00-12:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Tue 26 mar 13:00-15:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Wed 27 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location Q2
Week 15 2013 Show in My Schedule
Mon 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location Q2
Wed 10 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location Q2
Thu 11 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Thu 11 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Fri 12 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location Q2
Week 16 2013 Show in My Schedule
Mon 15 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location Q2
Tue 16 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Tue 16 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Wed 17 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location Q2
Thu 18 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Thu 18 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Fri 19 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location E3
Week 17 2013 Show in My Schedule
Tue 23 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L41
Tue 23 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Thu 25 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Thu 25 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Week 18 2013 Show in My Schedule
Thu 2 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L41
Thu 2 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Week 19 2013 Show in My Schedule
Wed 8 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Wed 8 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2013
Seminar
Location L31, L41
Week 21 2013 Show in My Schedule
Tue 21 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2013
Examination
Location L22, L43, L44, L51, ...
Feedback News