Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 12:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Joakim Riml
Location: M1
Tue 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Joakim Riml
Location: F2
Wed 1 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Joakim Riml
Location: Q1
Wed 1 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Joakim Riml
Location: U61
Note: ÖVN 1
Thu 2 sep 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Joakim Riml
Location: V11
Note: ÖVN 1
Thu 2 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Joakim Riml
Location: V11
Note: ÖVN 1
Fri 3 sep 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Joakim Riml
Location: V11
Note: ÖVN 1
Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Joakim Riml
Location: M2
Mon 6 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Agnieszka Renman
Location: Salongen 1
Note: ÖVN 2
Tue 7 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Agnieszka Renman
Location: Salongen 1
Note: ÖVN 2
Thu 9 sep 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Agnieszka Renman
Location: E51
Note: ÖVN 2
Thu 9 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Agnieszka Renman
Location: Q22
Note: ÖVN 2
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2021
Projektarbete Teachers: Agnieszka Renman
Location: K1
Tue 14 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Joakim Riml
Location: B2
Wed 15 sep 08:00-17:00 Exkursion
HT 2021
Excursion Teachers: Joakim Riml
Thu 16 sep 08:00-17:00 Exkursion
HT 2021
Excursion Teachers: Joakim Riml
Fri 17 sep 08:00-17:00 Exkursion
HT 2021
Excursion Teachers: Joakim Riml
Week 38 2021 Show in My Schedule
Tue 21 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Joakim Riml
Location: D1
Wed 22 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Joakim Riml
Location: E1
Wed 22 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Magnus Svensson
Location: D34
Note: ÖVN 3
Thu 23 sep 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Magnus Svensson
Location: E53
Note: ÖVN 3
Thu 23 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Magnus Svensson
Location: E53
Note: ÖVN 3
Fri 24 sep 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2021
Projektarbete Teachers: Agnieszka Renman
Location: V23
Fri 24 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Magnus Svensson
Location: Salongen 1
Note: ÖVN 3
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2021
Projektarbete Teachers: Agnieszka Renman
Location: V11
Mon 27 sep 13:00-15:00 Projektarbete
HT 2021
Projektarbete Teachers: Agnieszka Renman
Location: E31
Tue 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: F2
Wed 29 sep 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: V11
Wed 29 sep 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2021
Projektarbete Teachers: Agnieszka Renman
Location: L51
Wed 29 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: U61
Note: ÖVN 4
Fri 1 oct 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: V11
Fri 1 oct 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: E53
Note: ÖVN 4
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: D1
Tue 5 oct 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: Salongen 1
Note: ÖVN 5
Wed 6 oct 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: E53
Note: ÖVN 5
Wed 6 oct 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: Salongen 1
Note: ÖVN 5
Thu 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: E1
Thu 7 oct 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: E53
Note: ÖVN 5
Fri 8 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Folke Björk
Location: D1
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Folke Björk
Location: E53
Note: ÖVN 6
Mon 11 oct 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Folke Björk
Location: E53
Note: ÖVN 6
Tue 12 oct 08:00-12:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Agnieszka Renman
Location: Q17
Tue 12 oct 09:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Folke Björk
Location: E53
Note: ÖVN 6
Tue 12 oct 13:00-17:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Agnieszka Renman
Location: Q17
Tue 12 oct 13:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Folke Björk
Location: E32
Note: ÖVN 6
Thu 14 oct 08:00-12:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Agnieszka Renman
Location: E53
Thu 14 oct 13:00-17:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Agnieszka Renman
Location: E53
Fri 15 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Joakim Riml
Location: D1
Week 43 2021 Show in My Schedule
Wed 27 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2021
Examination
Location: L21, L41, L42, L43, ...
Week 51 2021 Show in My Schedule
Mon 20 dec 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location: W43
Feedback News