Etikmoment

Generell information

Etikmomentet består av fyra föreläsningar och två seminarier. För godkänt betyg fordras utöver ett godkänt på uppsatsen även  slutförda seminarieuppgifter inför båda seminarierna, samt studentens aktiva deltagande på dem båda.  Se läsanvisningar och instruktioner inför seminarierna nedan.

Om studenten inte kan närvara vid ett eller båda seminarietillfällena krävs för godkänt betyg i stället skriftliga kompensationsuppgifter. Kontakta då ansvarig lärare i förväg för mer information.

Viktig uppdatering 2021 - notera att vi inte har salstenta i år, istället ska ni skriva uppsats. Vi kommer att gå igenom hur man skriver uppsatsen på Föreläsning 1. All aktuell information finns på canvas sidan under 'etikmomentet'

 

Lärare

Barbro Fröding, docent: barbro.froding@abe.kth.se

Anna Wedin: annawed@kth.se

 

 

 

 

Schema

Tid Aktivitet Lärare
8 feb kl 10-12 Föreläsning 1: Kursintroduktion och Value sensitive design Barbro Fröding och Anna Wedin
10 feb kl 10-12 Föreläsning 2: Bör vi ändra på människor med hjälp av bioteknik? Barbro Fröding
10 feb kl 13-15 Föreläsning 3: Djurförsök   Anna Wedin
18 feb kl 10-12 Föreläsning 4: Environmental ethics, case GMO Anna Wedin
18 feb kl 23.59 Deadline för att ladda upp din uppsats, version 1 se länk ovan
21 feb kl 23.59 Deadline för att ladda upp dina peer reviews se länk ovan
22 feb kl 08-10 Seminarium 1: essay peer review Anna Wedin
24 feb kl 15-17 Seminarium 2: Designer babies Barbro Fröding
26 feb kl 23.59 Deadline för att ladda upp slutversionen av din uppsats  se länk ovan
TBA Omtentamen

 

Föreläsningsslides

Slides publiceras efter föreläsningarna. 

 

 

 

 

Instruktioner inför seminarierna

På seminarium 1 ska ni diskutera och ge feedback på varandras uppsatser. OBS - det är jätteviktigt att alla respekterar deadlines och lämnar in i tid annars fungerar inte övningen.

Så här går det till:

 • Varje student laddar upp sin uppsats i Canvas senast kl 23.59 den 18 feb.
 • Läraren kommer att para ihop er tre och tre och ni ska läsa de andra två studenternas uppsatser Ni kommer att tillgång till uppsatserna via Canvas.
 • Ni skriver 300 ord för varje uppsats. Feedbacken ska vara: konstruktiv och hjälpsam. Ni kan t ex föreslå hur man kan utveckla ett resonemang, göra det tydligare eller om ni har tips på material att läsa. 
 • Ladda upp dina två peer reviews i Canvas senast kl 23.59 den 21 feb.
 • På seminariet får ni först en kort genomgång och möjlighet att ställa frågor i helklass. Sen går ni till breakoutrooms där ni pratar igenom varandras uppsatser och ger muntlig feedback. 

 

På seminarium 2  diskuteras utvalda texter som deltagarna har studerat på förhand. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i diskussionen.

Inför seminariet ska studenten lämna in  följande uppgift:

 • Besvara dessa frågor i löpande text (det vill säga inte i punktform):
  1. Mycket kort: vad handlade texterna om?
  2. Vilka är texternas starkaste argument? Varför?
  3. Vilka är texternas svagaste argument? Varför?
  4. Blev du övertygad? Varför/varför inte?
 • Totalt 500-700 ord på svenska eller engelska.
 • Skriv namn, e-postadress och fullständigt datum för seminariet i sidhuvudet.
 • Lämna till läraren i förväg via e-post. Inlämningar som sker vid ett senare tillfälle eller helt uteblir ger underkänt betyg.

 

 

Följande är tips på hur en seminariedeltagare kan förbereda sig:

 • Läs texterna två gånger, en gång översiktligt och en gång noggrant.
 • Notera vad författaren ämnar genomföra och vilka de centrala argumenten är.
 • Använd en markeringspenna för att stryka över viktiga passager.
 • Använd en blyerts- eller bläckpenna för att skriva ned tankar och kommentarer i marginalen.
 • Försök att sammanfatta texten på 100 ord.
 • Tänk ut och formulera tre punkter att ta upp för diskussion på seminariet.
 • Tänk igenom hur du formaterar dina texter: https://jahlinmarceta.com/for-students/formatting-a-text-document/ 

 

 

Läsanvisningar

Föreläsning 1

Obligatorisk läsning:

Friedman, B., Kahn, P. H., Borning, A., & Huldtgren, A. (2013). Value sensitive design and information systems. In Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory. Springer, Dordrecht.  Read pp 1-4 (sections 1, 2 and 3)  & pp 12-20 (sections 5, 6 and 7)  carefully and skim through the rest.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7844-3_4 (Länkar till en externa sida.)

 

Extra läsning för de som vill:

Jacobs, N., & Huldtgren, A. (2018). Why value sensitive design needs ethical commitments. Ethics and information technology, 1-4.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-018-9467-3

Föreläsning 2

Obligatorisk läsning:

Francis Fukuyama: Transhumanism

Ingmar Persson & Julian Savulescu: Moral Transhumanism

 

Extra läsning för de som vill:

Liao, S. M. (2019). Designing humans: A human rights approach. Bioethics, 33(1), 98-104.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bioe.12519

 

Föreläsning 3

Anders Nordgren: For Our Children: The Ethics of Animal Experimentation in the Age of Genetic Engineering

Malin Ideland: Different views on ethics: how animal ethics is situated in a committee culture

 

Föreläsning 4

TBA

 

Seminarium 1

Förberedelser: läs två kollegors uppsatser och skriv 300 ord per uppsats.

 

Seminarium 2

Michael Sandel: The Case Against Perfection

Guy Kahane: Mastery Without Mystery: Why There is no Promethean Sin in Enhancement

Skicka hemuppgiften till Barbro Fröding

 

 

 

 

Annan litteratur

Fröding, B. & Peterson, M. (2013). "Why computer games can be essential for human flourishing". Journal of Information, Communication and Ethics in Society 11:2, pp. 81-91 (ladda hem)

"Researchers may have finally found an antidote to biased thinking about science", The Washington Post, 3/8 2016

Kahan, D.M., Landrum, A., Carpenter, K., Helft, L., Hall Jamieson, K. (2017). "Science Curiosity and Political Information Processing". Political Psychology 38, pp. 179—99 (länk)

Film: "Eternal sunshine of the spotless mind" (2004) med Kate Winslet och Jim Carey

Temkin, L. (2008). Is Living Longer Living Better? Journal of Applied Philosophy 25(3), 193–210

Pereira, F., & Timmerman, T. (2020). The (un)desirability of immortality. Philosophy Compass DOI: doi.org/10.1111/phc3.12652

Feedback News