Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2016-09-12
Kursdata & kursanalysAdministrators2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
Kurs PMLogged in users2020-01-15
BiotekniknyheterLogged in users2016-12-19
EtikmomentEveryone2020-02-17
F1Logged in users2013-11-19
F10Logged in users2013-12-02
F11Logged in users2014-11-05
F12Logged in users2014-11-05
F2Logged in users2013-11-19
F3Logged in users2013-11-19
F4Logged in users2013-11-19
F5Logged in users2013-11-19
F6Logged in users2013-11-19
F7Logged in users2014-11-05
F8Logged in users2013-11-24
F9Logged in users2014-11-05
FrågorLogged in users2015-10-21
Frågor etikmomentetLogged in users2013-11-19
Frågor labLogged in users2013-11-19
Föreläsning 1Logged in users2020-01-16
Föreläsning 2Logged in users2020-01-16
Föreläsning 3Students2020-01-20
Föreläsning 4Logged in users2020-01-21
Föreläsning 5Students2020-01-23
Föreläsning 6Logged in users2020-01-27
Föreläsning 7Logged in users2020-01-31
Föreläsning 8Students2020-02-20
Försläsning 9Students2020-02-24
GelbilderStudents2020-02-14
Omtenta 2018Administrators2019-01-02
Rapportmall för laborationenStudents2020-01-22
Säkerhetsföreskrifter labLogged in users2020-01-22
Övriga frågorLogged in users2013-11-19
Föreläsning 10Students2020-02-26
Föreläsning 11Students2020-02-27
Föreläsning 12Students2020-03-02
InstuderingsfrågorLogged in users2018-01-09
KontrollskrivningsresultatStudents2020-02-21
Labb och seminariegrupperStudents2020-02-04
LaborationenLogged in users2020-01-22
LäsanvisningarStudents2018-01-31
Övning 1Administrators2019-01-13
Övning 2Students2020-03-02
Tenta 2020Students2020-04-21
Tidigare KS och TentaLogged in users2019-01-30

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
Länksamling (Fortsätt gärna med att lägga till fler länkar)Logged in users2014-11-22
Feedback News