Cell Biology with Immunology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kunskap om den eukaryota cellens uppbyggnad, funktion och samspel med omgivningen och andra celler i olika vävnader är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskaper inom biologiska vetenskaper och för förståelse av bioteknologisk och biomedicinsk forskning och dess tillämpningar. Likaledes bör den framtida ingenjören behärska grunderna inom immunologi, speciellt med avseende på potentiella tillämpningar inom medicin (nya vacciner, immunomodulerande terapi, etc).

Kursen är nerlagd. Inga fler tentor kommer att schemaläggas. Elever som inte har klarat kursen ombeds kontakta examinator för att schemalägga examination.

Teachers

Feedback News