Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Eucaryotic Cell Biology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen avser att beskriva eukaryota cellers uppbyggnad, funktion och samspel med omgivningen. Sådan kunskap är en förutsättning för att kunna förstå bioteknologisk och biomedicinsk forskning och dess tillämpningar.

Notera: Kursen har en ny hemsida på Canvas med all information till studenter.

Länk till Canvas

Teachers