Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Analysis of Biomolecules

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till BB1200, Analys av biomolekyler!

Kursen ger en översiktlig kunskap om metoder och tekniker för analys av biomolekyler. Huvudfokus kommer att ligga på analys av proteiner. Grundläggande försöksplanering kommer också att behandlas. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Teachers