Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Wed 29 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Fri 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: My Hedhammar
Location FB54, FB55
Mon 3 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Tue 4 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Tue 4 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Wed 5 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Thu 6 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Fri 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Tue 11 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Wed 12 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Thu 13 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Thu 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Tue 18 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Wed 19 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Thu 20 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: My Hedhammar
Location FA31, FA32, FB51, FB55, ...
Thu 20 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Fri 21 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Fri 21 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: My Hedhammar
Location FB55, FD41
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Mon 24 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Tue 25 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Wed 26 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Tue 2 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD43
Tue 2 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Wed 3 oct 08:00-13:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Wed 3 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD43
Wed 3 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Thu 4 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD43
Thu 4 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Fri 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Fri 5 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD43
Fri 5 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location FD5
Mon 8 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: My Hedhammar
Location FB52, FD41
Tue 9 oct 08:00-13:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Tue 9 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD43
Tue 9 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Wed 10 oct 15:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD43
Wed 10 oct 15:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Wed 10 oct 15:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Thu 11 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Thu 11 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD42
Fri 12 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FD41
Fri 12 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location FP21
Week 43 2018 Show in My Schedule
Thu 25 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: My Hedhammar
Location FB51, FB52, FB53
Feedback News