Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 28 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jochen Schwenk
Location FB53
Thu 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jochen Schwenk
Location FB53
Week 36 2018 Show in My Schedule
Tue 4 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Peter Nilsson
Location FB53
Thu 6 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Janne Lehtiö
Location FB53
Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Claudia Fredolini
Location FB53
Thu 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Mulder
Location FB53
Week 38 2018 Show in My Schedule
Tue 18 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Emma Käller Lundberg
Location FB53
Thu 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Månberg
Location FB53
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 08:00-11:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Maja Neiman
Location FB53
Thu 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jacob Odeberg
Location FB52
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mun Gwan Hong
Location FB53
Thu 4 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ronald Sjöberg
Location FB53
Week 41 2018 Show in My Schedule
Tue 9 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jochen Schwenk
Location FB53
Thu 11 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jochen Schwenk
Location FB52
Week 42 2018 Show in My Schedule
Fri 19 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Jochen Schwenk
Location FB51, FB53, FD41
Feedback News