Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jochen Schwenk
Location FB52
Thu 28 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location FB52
Fri 29 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Jochen Schwenk
Note: SciLifeLab
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Peter Nilsson
Location FB52
Thu 4 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Peter Thul
Location FB52
Fri 5 apr 08:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Note: SciLifeLab
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 08:00-10:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location FB52
Thu 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Björn Forsström
Location FB52
Fri 12 apr 08:00-16:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Note: SciLifeLab
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jan Mulder
Location FD5
Thu 25 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Burcu Ayoglu
Location M33
Fri 26 apr 08:00-16:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Jochen Schwenk
Note: SciLifeLab
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mun Gwan Hong
Location FB52
Thu 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ronald Sjöberg
Location FB52
Week 19 2019 Show in My Schedule
Thu 9 may 13:00-17:00 Workshop
VT 2019
Workshop
Location FA32
Note: SciLifeLab
Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 09:00-12:00 Workshop
VT 2019
Workshop Teachers: Anna Månberg
Location FB52
Thu 16 may 13:00-16:00 Workshop
VT 2019
Workshop Teachers: Anna Månberg
Location L51
Week 22 2019 Show in My Schedule
Fri 31 may 08:00-12:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Jochen Schwenk
Location FB52, FB53
Feedback News