Clinical applications of biotechnology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kliniska tillämpningar av bioteknik

Kursen i kliniska tillämpningar av bioteknik ger en orientering om bioteknologiska metoder och mätningar som används inom sjukvården. Kursen ger både teoretisk bakgrund och praktisk tillämpning av analytiska metoder. Kursen omfattar grundläggande kunskaper om molekylära sjukdomsmekanismer, biomarkörer, molekylärbiologiska verktyg och metoder. Nya utvecklingar med potential att integreras i ett kliniskt sammanhang belyses. Kursen innehåller också delmoment om etik med fokus på kliniska tillämpningar.

Clinical Applications of Biotechnology

The course in Clinical Applications of Biotechnology provides an orientation on biotechnological methods and measurements used in healthcare. The course provides both theoretical background and practical application of analytical methods. The course includes basic knowledge of molecular disease mechanisms, biomarkers, molecular biology tools and methods. New developments with the potential to be integrated in a clinical context are highlighted. The course includes ethics and sustainability.

Teachers

Feedback News