Kursanalys

Kursanalyser DD101N

Formellt sett så finns det ett stort antal kursomgångar för denna kurs, men det är endast en kompromiss mellan CSNs krav på fixa datum för kursomgångar och vår strävan att möjliggöra för studenter att läsa så fritt som möjligt. Vi gör därför endast en kursanalys år (och uppdaterar normalt kursen endast en gång per år).

Feedback News