Preparation Course in Programming and Computer Science

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna kurs är avsedd för dig som sökt in till högskola eller universitet på en utbildning som innehåller programmering eller där programmeringskunskaper kan vara nyttiga.

Kursen försöker överbrygga den stora kunskapsspridning i datoranvändning som finns bland nyantagna studenter. En del studenter har använt datorer mycket litet och saknar grundläggande förståelse för hur t ex ett filssystem är uppbyggt. Andra studenter kan ha programmerat i flera år (hör du till den senare gruppen bör du istället titta på kursen DD100N). När man blandar dessa två extremer bland studenter på samma föreläsning blir det mycket svårt att ägna tillräckligt med tid åt att förklara för den första gruppen utan att tråka ut den senare.

Kursen går igenom grundläggande begrepp och ger en möjlighet att få smälta dessa i lugn och ro (särskilt om du läser kursen innan du börjar). Kursen är helt webbaserad.

Teachers

Feedback News