Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Tue 28 aug 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 29 aug 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Fri 31 aug 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Location D41, E33
Week 36 2018 Show in My Schedule
Tue 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Tue 4 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 5 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 6 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Fri 7 sep 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Location E34, E36
Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location D2
Tue 11 sep 14:00-16:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 12 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 13 sep 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Fri 14 sep 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Location D33, E33
Week 38 2018 Show in My Schedule
Tue 18 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Tue 18 sep 14:00-16:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 19 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 20 sep 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Fri 21 sep 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Location D33, E33
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Tue 25 sep 14:00-16:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 26 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 28 sep 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Fri 28 sep 15:00-16:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Location D34, D41, L21, L22
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Tue 2 oct 14:00-16:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 3 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 4 oct 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Fri 5 oct 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Location E32, E33
Week 41 2018 Show in My Schedule
Tue 9 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 10 oct 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Fri 12 oct 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Location D32, E32
Week 42 2018 Show in My Schedule
Mon 15 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Mon 15 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Tue 16 oct 10:00-11:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location E1
Note: Inställd
Tue 16 oct 11:00-12:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Note: Inställd
Week 44 2018 Show in My Schedule
Tue 30 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Tue 30 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location Alfvénsalen
Fri 2 nov 15:00-16:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise Teachers: Sten Andersson
Location D33, E33
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 7 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 8 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 prgi18
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location M2
Fri 9 nov 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgi18
Exercise
Location D33, D34
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 14 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 15 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 15 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 21 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 22 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 22 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 28 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 29 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 29 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 5 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 5 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 6 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 6 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 prgi18
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Feedback News