Applied Computer Science with Ethics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

molnhimmel från flygplan

Det här är en kurs om algoritmer och datastrukturer, med ett moment om dataetik. Kursen är obligatorisk för CLGYM TIKT

Kursen har tre moment:

  • LAB1 och TEN1 som samläses med DD1320 tilda
  • LAB2 (etikmomentet) som samläses med DD1390 prosam

Kursomgångar: se info för DD1320

Teachers

Feedback News