Kurslitteratur

  • Labbanvisningar: Alla finns (eller kommer att finnas) här på kurshemsidan under Laborationer

  • Föreläsningar och övningar En hel del av materialet från undervisningen kommer att göras tillgängligt på kurshemsidan. Anteckningar från föreläsningar finns under rubriken Föreläsningar, och övningsuppgifter under Övningar här på kurshemsidan.

  • Webben: Utöver föreläsningar och labbanvisningar kommer varje avsnitt att förses med länkar till relevant läsning på nätet. I första hand kommer vi att hänvisa till Oracles Java Turorial, samt Java SE 7 API. För den som kommer ihåg Python från grundkursen och vill ha Java förklarat ur ett pythonperspektiv föreslås Java for Pyhton Programmers av Bradley Miller.

  • Pappersböcker: För den som helst vill läsa in kursinnehållet med en pappersbok rekommenderas en titt på litteraturlista för DD2385. Det är dock kursansvarigs avsikt att föreläsningar, labbar och webbaserat material skall vara fullt tillräckligt för att tillgodogöra sig kursen.
Feedback News