Examination

Examination och betyg

Denna kurs examineras i tre moment, laborationer (LAB1), projektuppgift (LAB2) samt tentamen (TEN1).

LAB1 (2,0 hp)

Laborationsmomentet består av 5 st obligatoriska uppgifter samt en frivillig för högre betyg. Detta moment ger 2 hp, och kan ges betyg A, C eller E. Uppgifter redovisade före bestämda datum ger bonuspoäng till tentamen. Detaljer finns på laborationssidan.

LAB2 (2,0 hp)

Projektuppgiften består av en större programmeringsuppgift. Detta moment ger 2 hp, och kan ges betyg A, B, C eller E. Detaljer finns på projektsidan.

TEN1 (2,0 hp)

Tentamen består av två delar. Del 1 innehåller grundläggande frågor, och godkänt på denna del krävs för att få godkänt på detta moment. Del 2 innehåller avancerade frågor, och kan ge betyg A, B, C eller D på detta moment, tillsammans med godkänd del 1. Enbart godkänd del 1 ger betyg E på detta moment.

Komplettering från FX till E, D, C, B eller A tillåts. Om man får FX på tentans del 1 men resultatet på del 2 skulle givit D, C, B eller A vid godkänd del 1 så får man komplettera direkt till det högre betyget. Bonuspoäng från labbar och projektuppgift läggs till resultatet i del I. Bonuspäng är giltiga fram till starten av nästa kursomgång, dvs på den ordinarie tentan i mars samt omtententan i juni.

Slutbetyg

Betygen på varje delmoment LAB1 och LAB2 kan ge A, C eller E, momentet TEN1 kan ge A, B, C, D eller E. Slutbetyget sätts som ett medelbetyg. Medlet beräknas genom att E ges värdet 1, C ges värdet 3, B ges värdet 4 och A ges värdet 5. Medelvärdet avrundas till heltal, och ett avrundat medel på 1 ger betyg E, 2 ger betyg D, 3 ger C, 4 ger B och 5 ger A.

Feedback News