Föreläsningar

 Notera att föreläsningsschemat är preliminärt, och kan komma att ändras under kursens gång. Detta påverkar givetvis även föreläsningsanteckningarna. Om du upptäcker att schemat inte stämmer med schemageneratorn, vg kontakta kursledaren så ska vi försöka rätta till felet. Notera att föreläsning 1 är två timmar, alla andra är en timme.

Föreläsning Datum Tid Sal Ämnen Lästips
F1 2 nov 10:00-12:00 H1 Kursintroduktion, Objektorientering & Java Getting Started, OOP Concepts och kap 1-4 ur "Java for Python Programmers".
F2 3 nov 13:00-14:00 V1 UML, Arv, Interface Svensk terminologi, UML tutorial (särskilt "Basic Class Diagrams"), Interfaces & Inheritance och More on classes
F3 9 nov 11:00-12:00 H1 Grafil, Lyssnare Swing Components, How to use Swing Components, Getting started with applets, Event listeners och Top-level containers
F4 10 nov 9:00-10:00

L1

inre klasser, abstrakta klasser, polymorfism, Exceptions Nested Classes, Abstract Methods and Classes, Polymorphism,  Exceptions
F5 16 nov 9:00-10:00 B2 Stilkonventioner Code Conventions, särskilt Naming Conventions
F6 23 nov 9:00-10:00 H1 Designmönster, Singleton, MVC MVC, Singleton, C2:s något röriga sida om designmönster
F7 24 nov 15:00-16:00 H1 Observer, Factory, Builderr Observable, StringBuilder, Factory (handlar om C#, men första delen är generellt giltig), Observer (<-- se Factory)
F8 30 nov 9:00-10:00 H1 Projektuppgiften Projektbeskrivning
F9 1 dec 11:00-12:00 B2 Collection, Map, Iterator, Composite Collections, Collection Framework Overview, Composition, Collection & Iterator, Iterator, Maps
F10 7 dec 9:00-10:00 H1 Nätverk, Sockets, TCP/UDP URL, Sockets, HTTP
F11 8 dec 15:00-16:00 H1 Trådar, parallella program Processes & Threads, Runnable, How threads work, Executors & Thread pools
F12 14 dec 9:00-10:00 V2 Multitasking, concurrency Synchronization, Liveness
F13 15 dec 11:00-12:00 V1 Reserv Vid behov


VT 2016

Föreläsning Datum Tid Sal Ämnen Lästips
F13 19 jan 14:00-15:00 K1 Tentan, Kloning, Prototype, Flyweight Clone, extentor oopk,
F14 25 jan 11:00-12:00 V2 Adapter, Facade, Proxy
F15 1 feb 11:00-12:00 L1 Felsökning, Profilering,Java test Netbeans debugger, Netbeans profiler, Netbeans refactoring
F16 8 feb 11:00-12:00 L1 Kryptering Java RSA Tutorial, Java AES Tutorial
F17 15 feb 11:00-12:00 V1 Repetition Repetition
F18 22 feb 11:00-12:00 V2 Repetition, forts

Feedback News