Laborationer

Använd qwait för att få hjälp i datasalarna.

Moment LAB1 innehåller 5 obligatoriska labbar och en frivillig 6:e labb för högre betyg. Labbarna utförs i grupper om två. För att underlätta samarbete kan man använda ett versionhanteringssystem, som t.ex Subversion. För att använda Subversion behöver du ha ett repository (t.ex på CSC-skolans Subversion-server), och lägga till det i din IDE, t.ex NetBeans eller Eclipse.

På var och en av de fem obligatoriska labbarna finns en E-del och en C-del. E-delen är försedd med utförliga instruktioner och behandlar grundläggande matrial. På C-delen ges specifikationer för en utvidgning av E-delens program, men inga detaljerade instruktioner.

Betyg

För betyget E på detta moment krävs att E-delen på labbarna 1-5 är godkänd. För betyget C på detta moment krävs dessutom att C-delen på minst 4 av de 5 första labbarna är godkänd. För betyg A på detta moment krävs att C-delen på samtliga labbar 1-5 är godkända och att labb 6 har redovisats med godkänt resultat.

Resultatintyg

I resultatintyget kan assistenten intyga att du genomfört labbarna till ett visst datum, med ett visst resultat. Resutatintyg.pdf

Labbinstruktioner

Ett bonuspoäng till tentans del 1 ges för varje labb som godkänts senast angivet datum.

Labblydelse Bonusdatum
Lab 1  google cache labb 1 20 nov
Lab 2  google cache labb 2 20 nov
Lab 3  google cache labb 3 4 dec
Lab 4  google cache labb 4 18 dec
Lab 5  google cache labb 5 18 dec
Lab 6 -

Christian Smith created page 19 October 2015

commented 4 December 2015

Hej,

 När man i lab 6 ska skapa en iterator som ger element i Djupet-först ordning, är det då tänkt att iteratorn först skapar en intern lista som är sorterad i djupet-först ordning och returnerar element ur den listan, eller ska den istället, då next() anropas, leta upp nästa element enligt djupet-först algoritmen?

// Robert

Teacher commented 4 December 2015

Den bör inte behöva skapa en egen lista, utan bara plocka element ur composite-trädet i rätt ordning.

commented 13 December 2015

I A3 i lab 6 så står det att ens klass ska vara jämförbar med LinkedList vid instoppning och ArrayList vid uttag men när jag testkör prestandan för LinkedList och ArrayList bara så är ArrayList bättre än LinkedList i båda avseendena. Är det tänkt att vara så? För då blev uppgiften helt plötsligt mycket svårare.

Teacher commented 13 December 2015

Arraylist kan vara snabbare än LinkedList för vissa tillämpningar, men inte alla. En av upgifterna ni ska lösa är att besvara den allra sista frågan i A3.2.

Teacher commented 18 December 2015

Jag la ursprungligen upp länkar till cachade versioner av sidorna när den av KTH:s webservrar som labbsidorna låg på crashade för ett tag sedan. Eftersom webservern kom upp igen efter någon timme behövs de inte längre. Jag vill uppmärksamma er på att Googles version var från en tidigare kursomgång, och det fanns ett fåtal mindre skillnader i labblydelse. Man får förstås godkänt även om man råkat göra en äldre version av labben.

commented 2 March 2016

Kommer det komma upp restlabtillfällen? Jag har t.ex. lab 6 kvar som jag gärna skulle redovisa.

Teacher commented 2 March 2016

Info om restlabbar kommer efter tentan. Vi siktar på att ha extra tilfällen i period 4.

commented 4 March 2016

Hej!

I uppgift A2 i labb 6, ska Fysiker och Datalog-klasserna ligga i Human-klassen eller i separata "dokument"?

Teacher commented 7 March 2016

Det avgör du själv.

commented 28 March 2016

Hej!

Jag undrar när de extra redovisningstillfällena kommer att vara?

Var kommer den infon upp ifall det inte är bestämt ännu?

Tack!

commented 28 March 2016

Jag har lite problem med uppgift A3 i labb 6. ArrayList är snabbare än LinkedList både på att sätta in och ta ut element.

Teacher commented 29 March 2016

Extra tillfällen för redovisning kommer att anslås på kurshemsidan.

Teacher commented 29 March 2016

Ledning för labb 6:

Visa ett scenario där er klass är minst 1000 gånger snabbare för att köra pseudokoden ovan (dvs en körning innehåller först N st insättningar och sedan N st utplockningar) än att använda endera av de två andra List-typerna. De enda metoder som bör anropas i någon lista är add och get. För vilka typer av a()-metoder får ni störst förbättring?

commented 31 May 2016

Finns några redovisningstillfällen inplanerade innan sommaren?

Teacher commented 31 May 2016

Nu är kompletteringsmöjligheterna färdiga för i år. De som fortfarande har labbar kvar är välkomna till de ordinarie passen i nästa kursomgång, som börjar i november.

commented 3 June 2016

Innebär det att passen för DD1346 i detta schema inte gäller? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQIQtWRH00fe6mXEXTao5o57yTMPndpR1H7axyPQvFQ/edit#gid=0

Teacher commented 3 June 2016

Schemat för labbveckan gäller, jag fick precis info om att vi kommer att ha en av kursens assar med där.

commented 3 June 2016

Okej, ska man boka tid i så fall, eller är det bara att dyka upp?

Feedback News