Decision Support Systems

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

NOTE: on August 23rd 2018, 8:00-12:00 in room B22 we will give the last opportunity to complete the course for students who already have passed the laboratories and only miss the exam. Please contact service@eecs.kth.se for information on how to register for the exam.

NEWS: the course has been cancelled (last course round in VT2016). There will be two more examinations, one in VT2017 and one in VT2018. Check the schedule for the dates.

This course gives an introduction to Decision Support Systems and the underlying theory, principally decision theory and data mining.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News