Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 29 aug 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prosam17s
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location Q1

Introduktion till årskurs 2. Bara för den som går år 2.

Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 13:00-17:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 39 2018 Show in My Schedule
Wed 26 sep 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 41 2018 Show in My Schedule
Thu 11 oct 10:00-12:00 D-dagen
HT 2018 prosam17s
Information

Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare på Nymble. D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen. Den är öppen både på förmiddagen och eftermiddagen.

Week 44 2018 Show in My Schedule
Mon 29 oct 12:00-13:00 Valinformation
HT 2018 prosam17s
Information Teachers: Viggo Kann
Location D1

Information om valet av mattekurs för våren i årskurs 2.

Week 46 2018 Show in My Schedule
Wed 14 nov 08:00-17:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 47 2018 Show in My Schedule
Wed 21 nov 13:00-17:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 08:00-17:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 6 2019 Show in My Schedule
Wed 6 feb 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 12 2019 Show in My Schedule
Thu 21 mar 15:00-17:00 Information
HT 2018 prosam17s
Information Teachers: Örjan Ekeberg
Location D1
Note: Programkollegium
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 prosam17s
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location D1
Week 15 2019 Show in My Schedule
Wed 10 apr 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 prosam17s
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location E1
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 16:00-17:00 Information
HT 2018 prosam17s
Information Teachers: Viggo Kann
Location E1
Note: Inför ÅK 3
Fri 26 apr 15:00-17:00 Information
HT 2018 prosam17s
Information Teachers: Örjan Ekeberg
Location F2
Note: Masterprograminfo
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 08:00-17:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Wed 8 may 15:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 prosam17s
Lecture
Location F2
Note: Alumnföreläsning
Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 13:00-15:00 Övning
HT 2018 prosam17s
Exercise
Thu 16 may 13:00-15:00 Övning
HT 2018 prosam17s
Exercise
Fri 17 may 13:00-15:00 Övning
HT 2018 prosam17s
Exercise
Week 22 2019 Show in My Schedule
Tue 28 may 15:00-17:00 Redovisning
HT 2018 prosam17s
Presentation
Location Mötesrum 4523
Wed 29 may 08:00-10:00 Redovisning
HT 2018 prosam17s
Presentation
Location Mötesrum 4523
Wed 29 may 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018 prosam17s
Presentation
Location Mötesrum 4523
Wed 29 may 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018 prosam17s
Presentation
Location Mötesrum 4523
Note: 4523+4618
Wed 29 may 15:00-17:00 Redovisning
HT 2018 prosam17s
Presentation
Location Mötesrum 4523
Note: 4523+4618
Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 27 aug 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prosam17s
Lecture
Location Q1
Week 37 2019 Show in My Schedule
Wed 11 sep 13:00-17:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 41 2019 Show in My Schedule
Thu 10 oct 13:00-15:00 Information
HT 2018 prosam17s
Information
Note: D-dagen
Week 44 2019 Show in My Schedule
Wed 30 oct 16:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 prosam17s
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location E1
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 08:00-17:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 47 2019 Show in My Schedule
Wed 20 nov 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018 prosam17s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Feedback News