News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2016
under General

Assistant Pawel Herman created page 15 January 2014

commented 5 February 2014

Länken 'Exjobb oppositionsprotokoll' är trasig.

Assistant commented 5 February 2014

Länken funkar igen.

commented 5 February 2014

Tackar!

Assistant Pawel Herman changed the permissions 11 March 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 1 July 2014

Hej!

Finns det någon information om hur betygssystemet fungerar, och vad det motsvarar i rapp?

Och kan man få någon sorts återkoppling på rapporten och presentationen? Till exempel protokollen som finns på den här sidan.

Assistant commented 10 July 2014

Den viktigaste rubriken i Rapp är totalpoäng1-betyg1 och totalpoäng2-betyg2. Hur totalpoängen beräknas redovisas på hemsidan angående Bedömningen, d.v.s.0.8*poäng för rapport(RAP)+ 0.2 * poäng för presentation(Presentation).Totalpoäng transformeras sedan till Betyg enligt följande tabell:

A:          totalpoäng >= 45

B:   45 >totalpoäng >= 40

C:   40 >totalpoäng >=35

D:   35 >totalpoäng >=30

E:    30 >totalpoäng >=25

F:            totalpoäng < 25

Baserat på betyg1 och betyg2 som erhölls vid utvärderingen av rapporten av två handledare (RAP1 och RAP2), tog examinatorn fram det slutgiltiga betyget (Slutbetyg) för denna del av kursen (UPP1).

Hur slutbetyget beräknades från de två delmomenten (UPP1 och PRO1) förklarades på det första informationsmötet. Det är genomsnittet avrundat neråt.

Pawel Herman edited 30 April 2015

Grading scheme and criteria for kexjobb (DD143X)

For successful completion of the course students are required to get all evaluation components approved. Both oral and written oppositions/reviews need to be awarded P (pass) whereas a written report accounts for 80% and oral presentation for the remining 20% of the final grade. A more detailed description of points and grades used in the evaluation can be found here and here (additional information on evaluation forms).

Please find here useful forms and protocols for assesment:


* Exjobb oppositionsprotokoll kan användas som mall för kexjobb. Kolla också här.
* Muntlig presentation bedömning för handledare (English version).
* Rapport bedömning för handledare (English version).

commented 24 April 2016

Hello,

Is there an English version of the "Exjobb oppositionsprotokoll" document? Thank you!

Assistant commented 24 April 2016

Hi Eli

Unfortunately, it does not exist as far as I know. Bear in mind that this is a document used at the level of Master's degree so it has not been designed with Bachelor's thesis in mind.

commented 5 May 2016

I have a question regarding the final grade: it is not correct to say that it's 80% report and 20% presentation when you later show the equation which is used to calculate the grade. Let's say I get full points in both categories. Ie: 54 points report and 32 presentation.

report: 0.8*54 = 43.2

presentation: 0.2*32 = 6.45

Total: 49.65

6.45 is only ~12% of the total, not 20%. Since the maximum points in each category is not the same, it's not correct to say that they represent the percentages that you have said. When we see "report accounts for 80% and oral presentation for the remining 20% of the final grade", it says something about the time and effort we should put into each category.

I want to point out that I did not find this, but Johan Sannemo did. He brought it to our supervisor which should have brought it to you. I only comment on it because nothing has happened, and we want to know if it's going to remain the same or if the formula going to change to actually match the percentages said.

Assistant commented 5 May 2016

As announced in the opening lecture, the contribution of your grades (points) for report and presentation is 80%-20%. As explained to Johan, there was a mistake in the pdf document with respect to weights 0.8 and 0.2. He was also assured that in the final evaluation in rapp a weighing correction was going to be applied, so that in consequence the weights would be 0.74 and 0.31. Now the updated pdf document provides a correct formula to arrive at the widely announced 80%-20% split.

If it is written that "report accounts for 80% and oral presentation for the remining 20% of the final grade" it does inform you about strong emphasis on the report, partly reflected in the amount of time devoted to these different activities (to large extent enforced by the course design, not necessarily student's choice). My understanding of student's academic effort is to focus on striving towards best performance in all aspects of learning experience that the KTH courses offer.

commented 18 June 2016

I apply the formula (0,74*RAP + 0,31*PRES) with the scores provided in rapp and get one grade. However, a lower final grade is listed in rapp instead of the grade derived from the formula. What might be the cause of this or did something not end up right?

Assistant commented 18 June 2016

The problem with Rapp is being investigated. Apologies for the confusion, we need to track the origin of this unusual issue.

 
April 2014
Matilda Valleryd posted 12 April 2014
 
March 2014
Teacher Björn Thuresson posted 3 March 2014
 
January 2013
Vladimir Grozman posted 18 January 2013
Vladimir Grozman edited 18 January 2013

Någon som vill samarbeta på något av följande ämnen? Höga betyg satsas på, självklart =)

Optimal fingering for guitar performanceOptimal fingering for keyboards

grozman@kth.se¶

Vladimir Grozman edited 18 January 2013

Någon som vill samarbeta på något av följande ämnen? Höga betyg satsas på, självklart =)

Optimal fingering for guitar performanceOptimal fingering for keyboards

grozman@ @ kth.se

Vladimir Grozman edited 18 January 2013

Någon som vill samarbeta på något av följande ämnen? Höga betyg satsas på, självklart =)

Optimal fingering for guitar performanceOptimal fingering for keyboards

grozman @ kth.seEDIT: Partner funnen

 
Feedback News