Internetprogrammering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till Internetprogrammering!

En kurs som handlar om skapa applikationer som kommunicerar med varandra genom Internet, d.v.s klienter och servrar. Området är stort och p.g.a det kommer större omfattning av kursen handla om det som används mer än allt annat inom Internet d.v.s. webben. Som deltagare kommer du att komma i kontakt med olika språk, nätverksprotokoll och teknik som Java (socket, trådar, J2EE, JSSE) , HTML, DOM, Javascript, PHP5, XML, CSS, TCP/IP, HTTP och SQL (mysql).

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter