Internet Programming

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Internetprogrammering!

En kurs som handlar om skapa applikationer som kommunicerar med varandra genom Internet, d.v.s klienter och servrar. Området är stort och p.g.a det kommer större omfattning av kursen handla om det som används mer än allt annat inom Internet d.v.s. webben. Som deltagare kommer du att komma i kontakt med olika språk, nätverksprotokoll och teknik som Java (socket, trådar, J2EE, JSSE) , HTML, DOM, Javascript, PHP5, XML, CSS, TCP/IP, HTTP och SQL (mysql).

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News