Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location U1
Wed 31 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location U1
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location M3
Wed 7 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 sprakt18
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Thu 8 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location V2
Fri 9 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location V2
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 sprakt18
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Tue 13 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location D3
Wed 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location K2
Week 47 2018 Show in My Schedule
Wed 21 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 sprakt18
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Wed 21 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location K2
Thu 22 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location D3
Fri 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location D3
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 sprakt18
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Wed 28 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location D3
Thu 29 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location D3
Fri 30 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location D3
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 sprakt18
Lecture Teachers: Johan Boye
Location U1
Wed 5 dec 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 sprakt18
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 sprakt18
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Fri 14 dec 08:00-10:00 Examination
HT 2018 sprakt18
Examination Teachers: Johan Boye
Location E53
Fri 14 dec 10:00-12:00 Examination
HT 2018 sprakt18
Examination Teachers: Johan Boye
Location D4448, E51
Fri 14 dec 13:00-15:00 Examination
HT 2018 sprakt18
Examination Teachers: Johan Boye
Location D4448, E53
Fri 14 dec 15:00-17:00 Examination
HT 2018 sprakt18
Examination Teachers: Johan Boye
Location E53
Week 2 2019 Show in My Schedule
Mon 7 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018 sprakt18
Examination Teachers: Johan Boye
Location E51, E52, E53, U1, ...
Feedback News