Parallel and Distributed Computing

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Advanced course in computer science on the theory, algorithms, and techniques of parallel and distributed computing systems. Focus is on principles and algorithms rather than practical systems construction. The companion course FDD3008 Distributed Algorithms is given for postgraduate students with some extra assignments.

The course does not have formal prerequisites. Target audience is D4, F4, and the MD line of SU. Familiarity with algorithms and their theory, basic probability theory, and basic mathematical discourse in computer science, and programming will be very useful. We assume a level corresponding to the required courses of the KTH D and/or F programs.

NOTE: The course is replaced by the course DD2443 Parallel and Distributed Computing 7.5 hp from HT15

Teachers

Feedback News