Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2015 Show in My Schedule
Wed 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: E31
Thu 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: V32
Week 5 2015 Show in My Schedule
Tue 27 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: V32
Tue 27 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: V32
Week 6 2015 Show in My Schedule
Tue 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: V32
Thu 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: Q31
Week 7 2015 Show in My Schedule
Tue 10 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: E31
Thu 12 feb 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2015 sofrel15
Computer laboration
Location: 5O1Spe, 5O2Spo
Week 8 2015 Show in My Schedule
Tue 17 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: E31
Fri 20 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: E31
Week 9 2015 Show in My Schedule
Tue 24 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: Q34
Wed 25 feb 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2015 sofrel15
Computer laboration
Location: 5V1Grå, 5V2Kar
Week 10 2015 Show in My Schedule
Mon 2 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: Q21
Tue 3 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015 sofrel15
Lecture
Location: Q31
Feedback News