News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2019
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 February 2019
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 08:25

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
January 2019
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 17 January 2019

DatorlaborationFöreläsning

66157d7e-6aba-4f2b-9f31-c69cb79a2672, 7f7a2408-aa72-46be-b388-9fabdccd02ee, daa4b32a-c7a1-4a65-a94f-e918d88a5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab6

DatorlaborationFöreläsning

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 9 January 2019

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
November 2018
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
under
VT 2019 sofrel19
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEBSM_INMV_1', 'TIEMM_PUETIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TSCRM_2EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCSCRM_CSTC_12', 'TEBSM_INSREL_1', 'TCSCM_CSTC_2', 'TEBSM_INELCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:08

['TIEMM_PUET_1', 'TEBSM_INSRCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCRM_CSST_12', 'TEBSM_INMVSR_1', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSCRM_2EBSM_INEL_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TCSCM_CSTC_2IEMM_PUET_1', 'TCSCM_CSSTC_1']

 
Feedback News