Network Security

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Fortsättningskurs i datalogi som ger översikt av ämnet nätverkssäkerhet.

Kursen behandlar teknisk nätverkssäkerhet. Olika aspekter som tas upp är autenticeringsproblem, emailsäkerhet, IP-säkerhet, Web-säkerhet, brandväggar, olika typer av attacker, hur man skyddar routrar och infrastrukturer. Kunskaperna är användbara vid utveckling och utvärdering av ett nätverks säkerhet mot obehörig åtkomst och störning.

Förkunskaper

DD2395 Datasäkerhet.

Dessutom bör man ha läst

DD2392 Internets protokoll och principer.

Note: 

This course will not be given in 12/13.

Teachers

Feedback News