Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 interak18
Lecture Teachers: Mattias Jacobsson
Location D32
Thu 30 aug 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 interak18
Seminar Teachers: Mattias Jacobsson
Location D42
Thu 30 aug 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Location E32, E36
Thu 30 aug 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Location E31, E35
Fri 31 aug 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Location D32, D35
Fri 31 aug 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Location Q34, Q36
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 10:00-12:00 Crit / Reading Seminar
HT 2018 interak18
Lecture
Location D35
Mon 3 sep 15:00-17:00 Guest Seminar w Jordi
HT 2018 interak18
Seminar
Location D35
Thu 6 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Location E31
Thu 6 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Fri 7 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Location E52
Fri 7 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 10:00-12:00 Crit / Reading Seminar
HT 2018 interak18
Lecture
Location D41
Mon 10 sep 15:00-17:00 Guest Seminar w Charles and Pavel
HT 2018 interak18
Seminar
Location D42
Thu 13 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Location E51
Thu 13 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Fri 14 sep 08:00-10:00 CANCELLED!: Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory

We start at 10.00 on Fridays from now on gathering in the corridor next to and inside 4618!

Fri 14 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 15:00-17:00 Crit / Reading Seminar
HT 2018 interak18
Lecture
Location E35
Tue 18 sep 10:00-12:00 Guest Seminar w Vasiliki
HT 2018 interak18
Seminar
Location Q26
Wed 19 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Location E33
Thu 20 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Thu 20 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Thu 20 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 10:00-12:00 Crit / Reading Seminar
HT 2018 interak18
Lecture
Location D32
Mon 24 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018 interak18
Seminar
Location D42
Thu 27 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Thu 27 sep 10:00-12:00 Seminar w Ylva
HT 2018 interak18
Laboratory
Location D33
Fri 28 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Fri 28 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 15:00-17:00 Crit / Reading Seminar
HT 2018 interak18
Presentation
Location E52
Wed 3 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Wed 3 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Wed 3 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Thu 4 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Thu 4 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Fri 5 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2018 interak18
Laboratory
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018 interak18
Presentation
Location D35
Wed 10 oct 08:00-10:00 Redovisning (Instructable presentation)
HT 2018 interak18
Laboratory
Location D34
Fri 12 oct 08:00-10:00 Laboration / Public Event Preparation
HT 2018 interak18
Laboratory
Feedback News