Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Edit date range or view
Week 4 2014 Show in My Schedule
Mon 20 jan 15:00-17:00 Föreläsning 1
VT 2014 medkandv14
Lecture Teachers: Björn Hedin
Location: E2

Denna första föreläsning kommer att ge en introduktion till kursen och dess upplägg.

Björn kommer att tala om uppsatser, lite om problemformulering, gruppindelning, betygskriterier och kvalitetskriterier.

Förberedelser: Läs kap.1 och 2 i kursboken (Att skriva en bra uppsats, av Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen).

Dagens föreläsningsanteckningar: Akademiska uppsatser och problemformuleringar

Thu 23 jan 15:00-17:00 Seminarium 1 (grupp A)
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Note: sal1537

Uppsatsseminarium. Vad är ett bra exjobb? Om uppsatser och kriterier.

Förberedelser (se dokumentet "Seminarier"): Läsa kap.1-2 från kursboken, två tidigare KEX-jobb och två andra texter som diskuteras gemensamt under seminariet.

Fri 24 jan 13:00-15:00 Seminarium 1 (grupp B i E34/ grupp C i 1537)
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Location: E34

Uppsatsseminarium. Vad är ett bra exjobb? Om uppsatser och kriterier.

Förberedelser (se dokumentet "Seminarier"): Läsa kap.1-2 från kursboken, två tidigare KEX-jobb och två andra texter som diskuteras gemensamt under seminariet.

OBS! Grupp B i lokal E34, grupp C i rum 1537.

Fri 24 jan 15:00-17:00 Seminarium 1 (grupp D)
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Note: sal1537

Uppsatsseminarium. Vad är ett bra exjobb? Om uppsatser och kriterier.

Förberedelser (se dokumentet "Seminarier"): Läsa kap.1-2 från kursboken, två tidigare KEX-jobb och två andra texter som diskuteras gemensamt under seminariet.

Week 5 2014 Show in My Schedule
Mon 27 jan 15:00-17:00 Föreläsning 2
VT 2014 medkandv14
Lecture Teachers: Björn Hedin
Location: E2

Björn Hedin diskuterar  tidiga och viktiga moment i kexjobb. Söka litteratur, kvalitetskriterier för litteratur, läsa och anteckna, skriva, kvalitet på skrivande samt form och språk. Även demonstration av litteratursökning och referenshantering. Tid som blir över avsätts för övriga frågor.

Länk till dagens powerpointpresentation

Tue 28 jan 08:00-10:00 INSTÄLLT
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Note: sal1537
Fri 31 jan 08:00-10:00 Seminarium 2 (grupp A)
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Note: sal1537

Idéseminarium. Vi kommer att diskutera veckans utkast till idé och metod.

Förberedelser: läs här.

Fri 31 jan 13:00-15:00 Seminarium 2 (grupp B)
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Note: sal1537

Idéseminarium. Vi kommer att diskutera veckans utkast till idé och metod.

Förberedelser: läs här.

Fri 31 jan 15:00-17:00 Seminarium 2 (grupp C)
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Note: sal1537

Idéseminarium. Vi kommer att diskutera veckans utkast till idé och metod.

Förberedelser: läs här.

Week 6 2014 Show in My Schedule
Tue 4 feb 10:00-12:00 Seminarium 2 (grupp D)
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Note: sal1537

Idéseminarium. Vi kommer att diskutera veckans utkast till idé och metod.

Förberedelser: läs här.

Wed 5 feb 15:00-17:00 INSTÄLLT
VT 2014 medkandv14
Seminar Teachers: Cecilia Teljas
Note: sal1537
Thu 6 feb 08:00-10:00 Datorlaboration (grupp A)
VT 2014 medkandv14
Computer laboration Teachers: Björn Hedin
Location: 5V5Vio, 5V6Tur

Litteratursökning.

Fri 7 feb 08:00-10:00 Datorlaboration (grupp B)
VT 2014 medkandv14
Computer laboration Teachers: Björn Hedin
Location: 5V5Vio, 5V6Tur

Litteratursökning.

Fri 7 feb 13:00-15:00 Datorlaboration (grupp C)
VT 2014 medkandv14
Computer laboration Teachers: Björn Hedin
Location: 5V5Vio, 5V6Tur

Litteratursökning.

Fri 7 feb 15:00-17:00 Datorlaboration (grupp D)
VT 2014 medkandv14
Computer laboration Teachers: Björn Hedin
Location: 5V5Vio, 5V6Tur

Litteratursökning.

Week 7 2014 Show in My Schedule
Mon 10 feb 13:00-15:00 Föreläsning 3 (till förfogande)
VT 2014 medkandv14
Lecture Teachers: Björn Hedin
Location: E2

Tid för eventuellt kompletterande föreläsning.

Feedback News