Video Technology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Learning outcomes

After the course the student should be able to:

choose and motivate different solutions for digital video systems
seek and value technical information
estimate required information volumes, bandwidths and transfer time for transmitting video at different quality levels
understand how to develop equipment and applications in the area of digital TV
communicate with experts.


Course Main Content

This course will cover the technical aspects of the process from capturing, coding to distribution. Here are some of the topics:

• video and video signals

• video capturing

• information theory

• sampling and quantization

• video compression

• digital video standards

• display

• storage and distribution.

Teachers

Feedback News