Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Pawel Herman
Location V1
Thu 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Pawel Herman
Location B2
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location D2
Thu 6 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Giampiero Salvi
Location V2
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 09:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Emma Frid
Mon 10 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Roberto Bresin, David House, Pawel Herman, Anders Lundström, Christopher Peters, André Holzapfel
Location V1
Wed 12 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location V1
Fri 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location K1
Note: Ginevra Castellano
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Giampiero Salvi
Location V1
Wed 19 sep 13:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Emma Frid
Thu 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: David House
Location V2
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: André Holzapfel
Location V1
Wed 26 sep 13:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Emma Frid
Thu 27 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Emma Frid
Location V2
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location V2
Thu 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: André Holzapfel
Location D2
Week 43 2018 Show in My Schedule
Wed 24 oct 14:00-15:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Roberto Bresin, David House, Pawel Herman, Anders Lundström, Christopher Peters, André Holzapfel
Wed 24 oct 15:00-18:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Roberto Bresin, David House, Pawel Herman, Anders Lundström, Christopher Peters, André Holzapfel
Feedback News