Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location E33
Mon 29 oct 10:00-13:00 Studiebesök
HT 2018
Study visit Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Wed 31 oct 09:00-11:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Note: PMIL, Teknikringen 14
Wed 31 oct 11:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Note: PMIL, Teknikringen 14
Fri 2 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location R1
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location D35
Mon 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location D35
Wed 7 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location R1
Wed 7 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location VIC-studion
Fri 9 nov 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location R1
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location R1
Week 48 2018 Show in My Schedule
Wed 28 nov 09:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location R1
Week 50 2018 Show in My Schedule
Fri 14 dec 13:00-16:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Leif Handberg, Charlie Gullström
Location R1
Feedback News