XML for Publishing

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

For English-speaking students: Unfortunately the course has mistakenly been listed as a course given in English. That is not the case, the course is given in Swedish. However, there are only three lectures which I can give in English (though the slides will be in Swedish), and several non-swedish speaking students have passed the course previous years using google translate and external resources so it is possible to pass the course without any knowledge in Swedish.

Kursen använder KTHs nya learning management system Canvas, som ersätter kurswebben+bilda vilket användes tidigare. Är du registrerad på kursen kan du logga in på http://kth.instructure.com och där kan du sedan se alla instruktioner för laborationer, deadlines, förinspelade föreläsningar mm. Om du avser följa kursen men inte hunnit bli registrerad än kan du här på kurswebben välja att se andra kursomgångar (t.ex. HT15 då kurswebben användes senast) och då kommer du åt det mesta materialet (som då dock inte är uppdaterat), men med hjälp av detta bör du i alla fall kunna komma igång med labbandet medan du väntar på att bli registrerad.

Om kursen

Kursen går grundligt igenom XML och ett antal XML-relaterade tekniker, med fokus på publicering och parallellpublicering.

Områden som behandlas är constraints med DTD och XML Schema, länkar med XLink och XPointer, sökning i XML-strukturer med XPath och XQuery, transformationer mellan olika XML-vokabulärer med XSLT, layout med CSS och XML Formatting Objects, samt DocBook.

Halva kursen består av föreläsningar och laborationer inom ovanstående områden, halva kursen består av en projektuppgift vilken går ut på att implementera ett XML-baserat informationssystem.

Nedan är ett tag-cloud över vad studenterna tyckte var det bästa med kursen läsåret 2014/2015.

tag-cloud över vad studenter tyckte var bäst med kursen

 

Teachers

Feedback News