Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location D33
Wed 7 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location B22
Week 46 2018 Show in My Schedule
Fri 16 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 ledproj1
Lecture Teachers: christopher rosenqvist
Location M33
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location D33
Wed 21 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location D35
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location B24
Wed 28 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location D42
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location D33
Wed 5 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location D42
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 09:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location D35
Week 51 2018 Show in My Schedule
Tue 18 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 ledproj1
Exercise Teachers: christopher rosenqvist
Location D35
Feedback News