Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Tue 16 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Wed 17 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Fri 19 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2018
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: L31, L41
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Wed 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Fri 26 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2018
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: L31
Week 5 2018 Show in My Schedule
Mon 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Wed 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Fri 2 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2018
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: L31
Week 6 2018 Show in My Schedule
Mon 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Wed 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Fri 9 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2018
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: L31
Week 7 2018 Show in My Schedule
Mon 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Wed 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Fri 16 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2018
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: L31
Week 8 2018 Show in My Schedule
Mon 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Wed 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Fri 23 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2018
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: L31
Week 9 2018 Show in My Schedule
Fri 2 mar 15:00-17:00 Seminarium
VT 2018
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: D35
Feedback News