News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

January 2020
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 24 January 2020

69cee270-c654-4da0-821d-4de34b9b2aaf, 6dfba3b7-d25c-4b32-97cb-079c0780185c

['TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_VLM_21', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_2']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 4 February 2020

['TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 14 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_21']

Scheduling staff edited 21 February 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 24 January 2020

646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519

['TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_VLM_21', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_2']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 4 February 2020

['TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 14 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_21']

Scheduling staff edited 21 February 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 9 December 2019

FreTorsdag 310 januari 2020 kl 10:00 - 12:00

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393, 69cee270-c654-4da0-821d-4de34b9b2aaf8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c

Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 24 January 2020

8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c

['TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_VLM_21', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_2']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 4 February 2020

['TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 14 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_21']

Scheduling staff edited 21 February 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 24 January 2020

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393, 69cee270-c654-4da0-821d-4de34b9b2aaf

['TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_VLM_21', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_2']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 4 February 2020

['TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 14 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_21']

Scheduling staff edited 21 February 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 24 January 2020

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393, 69cee270-c654-4da0-821d-4de34b9b2aaf

['TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_VLM_21', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_2']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 4 February 2020

['TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 14 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_21']

Scheduling staff edited 21 February 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 24 January 2020

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393, 69cee270-c654-4da0-821d-4de34b9b2aaf

['TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_VLM_21', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLMFID_1', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_2']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 4 February 2020

['TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 14 February 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_21']

Scheduling staff edited 21 February 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2FID_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
December 2019
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

MånTisdag 34 februari 2020 kl 13:00 - 15:00

Scheduling staff edited 10 January 2020

['TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_2VLM_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_VLM_2FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 10 December 2019

Måndag 20 januari 2020 kl 130:00 - 152:00

de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc186553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132

Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
November 2019
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
under
VT 2020 hallikt20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_FID_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_FID_1']

Scheduling staff edited 16 November at 10:26

['TIMTM_FID_21', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_FID_1VLM_2']

 
Feedback News