Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q17
Fri 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q17
Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: L21
Wed 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: V12
Fri 24 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 hallikt20
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: Q11
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Wed 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Thu 30 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 hallikt20
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: D33
Week 6 2020 Show in My Schedule
Tue 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Wed 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Fri 7 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 hallikt20
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: Lallerstedt
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Wed 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q24
Fri 14 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 hallikt20
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: Lallerstedt
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q13
Wed 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 hallikt20
Lecture Teachers: Elina Eriksson
Location: Q13
Fri 21 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 hallikt20
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: Lallerstedt
Week 10 2020 Show in My Schedule
Tue 3 mar 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 hallikt20
Seminar Teachers: Elina Eriksson
Location: Lallerstedt
Feedback News