Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 27 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Gabriel Skantze
Location: Digital
Wed 28 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mario Romero Vega
Location: Digital
Thu 29 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mario Romero Vega
Location: Digital
Fri 30 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location: Digital
Week 45 2020 Show in My Schedule
Tue 3 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Hedvig Kjellström
Location: Digital
Wed 4 nov 16:00-18:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Gabriel Skantze
Location: Digital
Thu 5 nov 16:00-18:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Gabriel Skantze
Location: Digital
Fri 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Eva-Lotta Sallnäs Pysander
Location: Digital
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Mon 9 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Tue 10 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, U1
Tue 10 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Tue 10 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Wed 11 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, U1
Wed 11 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Wed 11 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, U1
Wed 11 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Thu 12 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, U1
Thu 12 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, U1
Fri 13 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, U1
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Mon 16 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Tue 17 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin, Digital
Tue 17 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Tue 17 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin, Digital
Tue 17 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Wed 18 nov 08:00-11:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin, Digital
Wed 18 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Wed 18 nov 12:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin, Digital
Wed 18 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Week 48 2020 Show in My Schedule
Tue 24 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin, Digital
Tue 24 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin, Digital
Week 2 2021 Show in My Schedule
Mon 11 jan 08:00-11:00 Workshop
HT 2020
Workshop
Mon 11 jan 11:00-14:00 Workshop
HT 2020
Workshop
Mon 11 jan 14:00-17:00 Workshop
HT 2020
Workshop
Feedback News