Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F0
Wed 16 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F0
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F0
Wed 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F0
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Fantum
Wed 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Fantum
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Fantum
Wed 6 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Fantum
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F0
Wed 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F0
Week 8 2019 Show in My Schedule
Wed 20 feb 13:00-15:00 Workshop
VT 2019
Workshop
Location F0
Week 9 2019 Show in My Schedule
Wed 27 feb 13:00-15:00 Redovisning
VT 2019
Presentation
Location F0
Feedback News