Engineering Science

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Ingenjörsvetenskap ED1100

Carinanebulosan

Teknik finns inte i naturen - all teknik är skapad av människan. Medan naturvetenskapen fokuserar på lagar och sammanhang i naturen, handlar teknikvetenskapen snarare om människans metoder att använda föremål eller andra objekt för att uppfylla sina önskningar.

Ingenjörsvetenskapen utvidgar teknikvetenskapen till att omfatta exempelvis matematisk modellering, teknikhistoria och ingenjörens professionella roll. Syftet med kursen är att studenten skall inhämta grundläggande kunskaper och färdigheter inom dessa områden.

(NASA Goddard photo and video)

Teachers

Feedback News