Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 28 aug 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Wed 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Fri 31 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CLGYM
Exercise Teachers: Jan Scheffel
Location B21, B22
Week 36 2018 Show in My Schedule
Tue 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Tue 4 sep 15:00-16:00 Lektion
HT 2018 CLGYM
Lesson Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Tue 4 sep 16:00-18:00 Datorlaboration
HT 2018 CLGYM
Computer laboration Teachers: Jan Scheffel
Location Frodo
Wed 5 sep 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 CLGYM
Computer laboration Teachers: Jan Scheffel
Location Frodo
Wed 5 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Thu 6 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CLGYM
Seminar Teachers: Jan Scheffel
Location E2
Fri 7 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2018 CLGYM
Exercise Teachers: Jan Scheffel
Location M23, M24
Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location E2
Tue 11 sep 15:00-16:00 Lektion
HT 2018 CLGYM
Lesson Teachers: Jan Scheffel
Location E2
Wed 12 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Thu 13 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 CLGYM
Seminar Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Fri 14 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2018 CLGYM
Exercise Teachers: Jan Scheffel
Location L41, L42
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 09:00-11:00 Studiebesök
HT 2018 CLGYM
Study visit Teachers: Jan Scheffel
Tue 18 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Tue 18 sep 15:00-16:00 Lektion
HT 2018 CLGYM
Lesson Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Wed 19 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location V1
Thu 20 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CLGYM
Seminar Teachers: Jan Scheffel
Location V2
Fri 21 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2018 CLGYM
Exercise Teachers: Jan Scheffel
Location B21, B22
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location H1
Tue 25 sep 15:00-16:00 Lektion
HT 2018 CLGYM
Lesson Teachers: Jan Scheffel
Location H1
Wed 26 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location V1
Thu 27 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018 CLGYM
Seminar Teachers: Jan Scheffel
Location H1
Fri 28 sep 13:00-16:00 Övning
HT 2018 CLGYM
Exercise Teachers: Jan Scheffel
Location M23, M24
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location H1
Tue 2 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2018 CLGYM
Lesson Teachers: Jan Scheffel
Location V3
Wed 3 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CLGYM
Lecture Teachers: Jan Scheffel
Location H1
Thu 4 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018 CLGYM
Seminar Teachers: Jan Scheffel
Location V22, V3
Fri 5 oct 13:00-16:00 Övning
HT 2018 CLGYM
Exercise Teachers: Jan Scheffel
Location B21, B22
Week 41 2018 Show in My Schedule
Wed 10 oct 12:00-18:00 Examination
HT 2018 CLGYM
Examination Teachers: Jan Scheffel
Location M23, M24
Thu 11 oct 12:00-18:00 Examination
HT 2018 CLGYM
Examination Teachers: Jan Scheffel
Location D36, K53
Feedback News