Energy and Fusion Research

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

ENERGY AND FUSION RESEARCH

Please note: the course has a new home page.

This introductory course will present the state of today's fusion research and provide insight into the physics and technology of fusion.  

                                ITER - a 500 MW fusion plant under construction

The development of fusion has now reached a state when it may be said that fusion power will indeed be realized. In this course, different solutions to "the greatest technological challenge ever pursued" will be presented.

As a background, we will discuss the energy problems that threat to become critical towards the mid-century, unless new energy sources are developed. Comparisons with the non-fossil energy sources that are known today will be made.

For a taste of fusion, you may take a look at these video lectures.

Teachers

Feedback News