Space Physics II

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course is a continuation of Space Physics I, and aims to give the student a more quantitative knowledge of space plasma phenomena and research methods.

Course goals

The goals of the course are that the student should be able to:

 • describe and explain basic processes in space plasma physics
 • use established theories to estimate quantitatively the behaviour of some of these processes
 • make simple analyses of various types of space physics data to compare with the quantitative theoretical predictions
 • describe some hot topics of today’s space physics research

 Syllabus

The material covered includes:

 • shocks and boundaries in space
 • solar wind interaction with magnetized and unmagnetized bodies
 • reconnection
 • sources of magnetospheric plasma
 • magnetospheric and ionospheric convection
 • auroral physics
 • storms and substorms
 • global oscillations of the magnetosphere

Teachers

Feedback News