Monte Carlo Simulation Theory and Project

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Monte Carlo methods comprises a number of different methods for solving complicated mathematical problems using sample surveys. Applications of Monte Carlo methods can be found in many fields, from opinion polls to simulations of technical systems. The focus of this course is going to be on the latter.

The methods that are taught are general, although many examples in the course are from simulation of electricity markets. However, students do not need to have any previous knowledge of electricity markets to follow these examples.

The course web page will from spring 2017 be found on Canvas (kth.instructure.com). To see the course in Canvas you need to be registered on the course. Please contact the student office if you have trouble with your course registration.

Teachers

Feedback News