Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 10:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TELPM
Lecture Teachers: Patrik Hilber
Wed 27 mar 08:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TELPM
Lecture Teachers: Patrik Hilber
Thu 28 mar 08:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 TELPM
Lecture Teachers: Patrik Hilber
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 10:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TELPM
Lecture Teachers: Patrik Hilber
Wed 10 apr 08:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TELPM
Lecture Teachers: Patrik Hilber
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 10:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TELPM
Lecture Teachers: Patrik Hilber
Wed 8 may 08:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TELPM
Lecture Teachers: Patrik Hilber
Week 21 2019 Show in My Schedule
Wed 22 may 10:00-16:00 Föreläsning
VT 2019 TELPM
Lecture Teachers: Patrik Hilber
Feedback News